BIZNIS domov

BIZNIS domov

Charakteristika

Úver BIZNIS Domov je určený začínajúcim firmám, živnostníkom,szčo, opatrovateľkám, samostatne hospodáriacim roľníkom, športovcom, ktorí potrebujú vyšší finančný obnos na rozvoj podnikania a môžu ručiť nehnuteľnosťou.

 • Výška úveru od 10.000 € do 1.000 000 €
 • Splatnosť 24 – 60 mesiacov

Výhody úveru

 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • úver je daňovo uznateľným nákladom, úverom si môžete znížiť základ dane na DP
 • bez ručenia majetkom
 • pôžička so sporením, v prípade riadneho splácania úveru Vám vrátime časť úveru
 • možnosť predčasného splatenia
 • deň splátky na výber podľa Vašej požiadavky

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz
 • LV nie starší ako 30 dní
 • Zvyšné doklady podľa dohody

Požiadajte o pôžičku