BIZNIS Štart

Charakteristika

Úver BIZNIS Štart je určený začínajúcim firmám, živnostníkom,szčo, opatrovateľkám, samostatne hospodáriacim roľníkom, športovcom, podnikateľským subjektom s dĺžkou podnikania od 6 mesiacov.

 • Výška úveru od 100 € do 1 500 €
 • Splatnosť 3 – 12 mesiacov
 • Peniaze sú posielané na účet do 24 hodín od podpisu zmlúv

Výhody úveru

 • pre začínajúcich živnostníkov a firmy
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • k žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer
 • úver je daňovo uznateľným nákladom, úverom si môžete znížiť základ dane na DP
 • bez ručiteľa
 • bez ručenia majetkom
 • bez zmenky
 • pôžička so sporením, v prípade riadneho splácania úveru Vám vrátime časť úveru
 • možnosť predčasného splatenia
 • deň splátky na výber podľa Vašej požiadavky

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz
 • výpisy z bankového účtu  za posledné 3 mesiace

Požiadajte o pôžičku