Pre firmy a živnostníkov

Charakteristika úveru:

 • od 2000 € do 10.000 €
 • splatnosť od 12 do 96 mesiacov
 • rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov, finančné prostriedky sú vyplácané v deň schválenia úveru
 • bez uvedenia účelu, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov

O podnikateľský úver môžu požiadať:

 • spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti zapísané v Obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v Živnostenskom
  registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v Obchodnom registri SR, ani v Živnostenskom registri SR

Základné podmienky k získaniu úveru:

 • žiadateľ má aspoň 3 mesačnú existenciu podnikateľskej činnosti
 • dlh voči štátnym inštitúciám nepresahuje 600 eur

Potrebné doklady k získaniu úveru:

 • občiansky preukaz
 • doklad preukazujúci povolenie vykonávať podnikateľskú činnosť
 • výpisy z účtu za posledné 3 kalendárne mesiace
 • vystavené faktúry za posledné 3 mesiace
 • v prípade príjmov v hotovosti, doklady preukazujúce tieto príjmy
 • kompletné daňové priznanie aj s prílohami za posledné zdaňovacie obdobie ( len v prípade, že ste už mal povinnosť podávať DP )

Požiadajte o úver