Pôžičky od súkromných investorov, peer to peer

Charakteristika úveru:

 • od 500 € do 5000 €
 • splatnosť od 12 do 60 mesiacov
 • bez náhľadu do registrov
 • bez uvedenia účelu, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov

Potrebné doklady k získaniu úveru:

Zamestnanec:

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti ( preukaz poistenca, vodičský preukaz, pas, rodný list )
 • pracovná zmluva aj s dodatkami
 • výplatné pásky za posledné 3 kalendárne mesiace
 • výpis z bankového účtu za predchádzajúci kalendárny mesiac

Dôchodca:

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti ( preukaz poistenca, vodičský preukaz, pas, rodný list )
 • aktuálny dôchodkový výmer alebo rozhodnutie o dôchodku
 • výpis z bankového účtu za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • v prípade, že poberáte dôchodok cez poštu tak súčasne s ostatnými dokladmi treba doložiť aj potvrdenie z pošty

SZČO, Podnikateľ, Živnostník:

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti ( preukaz poistenca, vodičský preukaz, pas, rodný list )
 • doklad preukazujúci povolenie vykonávať podnikateľskú činnosť
 • výpisy z účtu za posledné 3 kalendárne mesiace
 • vystavené faktúry za posledné 3 mesiace
 • v prípade príjmov v hotovosti, doklady preukazujúce tieto príjmy
 • kompletné daňové priznanie aj s prílohami za posledné zdaňovacie obdobie

Požiadajte o pôžičku