Spotrebiteľský úver na čokoľvek

O spotrebiteľský úver, môže požiadať každá fyzická osoba s trvalým pobytom v SR a pravidelným mesačným príjmom. Či už ste zamestnaný, dôchodca, podnikateľ alebo opatrovateľka v zahraničí, vieme nájsť riešenie pre každého. Pri spotrebiteľskom úvere neručíte žiadnym majetkom a získané finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek.

Charakteristika úveru

 • od 1000 € do 20.000 €
 • splatnosť od 12 do 96 mesiacov
 • rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov, už do 2 hodín od spísania žiadosti
 • bez uvedenia účelu, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov

Doklady potrebné k získaniu úveru

Zamestnanec:

 • občiansky preukaz
 • výpis z bankového účtu za predchádzajúci kalendárny mesiac

Dôchodca:

 • občiansky preukaz
 • výpis z bankového účtu za predchádzajúci kalendárny mesiac

Podnikateľ, SZČO:

 • občiansky preukaz
 • daňové priznanie
 • výpis z bankového účtu za posledné 3 kalendárne mesiace

Opatrovateľka v zahraničí:

 • občiansky preukaz
 • doklad opravňujúci vykonávať činnosť ( napr: živnostenský list )
 • daňové priznanie
 • výpis z bankového účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaný príjem

Požiadajte o pôžičku