Spotrebiteľský úver na čokoľvek

O spotrebiteľský úver, môže požiadať každá fyzická osoba s trvalým pobytom v SR a pravidelným mesačným príjmom. Či už ste zamestnaný, alebo dôchodca vieme nájsť riešenie pre každého. Pri spotrebiteľskom úvere neručíte žiadnym majetkom a získané finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek.

Charakteristika úveru

 • od 500 € do 25.000 €
 • splatnosť od 12 do 96 mesiacov
 • rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov, už do 2 hodín od spísania žiadosti
 • bez uvedenia účelu, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov

Doklady potrebné k získaniu úveru

Zamestnanec:

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti ( preukaz poistenca, vodičský preukaz, pas, rodný list )
 • pracovná zmluva aj s dodatkami
 • výplatné pásky za posledné 3 kalendárne mesiace
 • výpis z bankového účtu za predchádzajúci kalendárny mesiac

Dôchodca:

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti ( preukaz poistenca, vodičský preukaz, pas, rodný list )
 • aktuálny dôchodkový výmer alebo rozhodnutie o dôchodku
 • výpis z bankového účtu za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • v prípade, že poberáte dôchodok cez poštu tak súčasne s ostatnými dokladmi treba doložiť aj potvrdenie z pošty

Požiadajte o pôžičku