Spotrebiteľský úver na čokoľvek

O spotrebiteľský úver, môže požiadať každá fyzická osoba s trvalým pobytom v SR a pravidelným mesačným príjmom. Či už ste zamestnaný, alebo dôchodca vieme nájsť riešenie pre každého. Pri spotrebiteľskom úvere neručíte žiadnym majetkom a získané finančné prostriedky môžete použiť na čokoľvek.

Charakteristika úveru

  • od 2000 € do 10.000 €
  • splatnosť od 12 do 96 mesiacov
  • rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov, už do 2 hodín od spísania žiadosti
  • bez uvedenia účelu, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov

Doklady potrebné k získaniu úveru

Zamestnanec:

  • občiansky preukaz
  • druhý doklad totožnosti ( preukaz poistenca, vodičský preukaz, pas, rodný list )
  • výpis alebo zmluva o založení bankového účtu

Dôchodca:

  • občiansky preukaz
  • druhý doklad totožnosti ( preukaz poistenca, vodičský preukaz, pas, rodný list )
  • výpis alebo zmluva o založení bankového účtu

Požiadajte o pôžičku