Otázky a odpovede

Prečítajte si často kladené otázky a odpovede.

Naše pôžičky a úvery (zamestnanecké aj podnikateľské) môžete použiť na čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás, čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.
Môžete nás kontaktovať na infolinke 0948 308 095 alebo vyplniť on-line formulár na našich internetových stránkach. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, vyberieme najvhodnejšieho viazaného finančného agenta, ktorý Vás bude kontaktovať a všetky potrebné kroky k uzatvoreniu úveru s Vami prerokuje osobne.
Výška úrokov závisí od výšky úveru a zvolenej dĺžky splácania. Konkrétne príklady Vám oznámi náš viazaný finančný agent, s ktorým Vám radi dohodneme nezáväznú schôdzku na informačnej linke 0948 308 095
Pre poskytnutie napríklad zamestnaneckého úveru je potrebné doložiť tieto doklady:

  • kópia občianskeho preukazu
  • originál potvrdenia o výške príjmu (dôchodkový výmer)
  • kópia kontaktného dokladu (SIPO, výpis z účtu, účet za elektrinu a pod.)

Výšku príjmu doložíte potvrdením zamestnávateľa o výške príjmu (v prípade zamestnaneckého úveru) alebo daňovým priznaním za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (v prípade podnikateľskej pôžičky). Tlačivo, na potvrdenie výšky príjmu od zamestnávateľa stiahnete tu.
Každú výplatu úverov a pôžičiek robíme bezhotovostným spôsobom, prevodom peňazí na Váš účet. Pôžičku môžete splácať bankovým prevodom alebo jednoducho inkasom z účtu.
V prípade, že doložené doklady budú kompletné, je možné úver schváliť a odoslať požadovanú sumu na Váš účet do 24 hodín.
Ide o automatické navýšenie, ktoré poskytujeme našim klientom po splatení zmluvne stanovenej časti úveru. Môžete tak dostať ďalšie peniaze bez nutnosti spisovať žiadosť či znovu dokladať výšku príjmov.
Oznámte nám zmenu adresy čo najskôr. Zašlite nám doklady potvrdzujúce zmenu adresy: kópiu dokladu o svojom novom bydlisku, doklad o zaplatení nájmu, doklad o zaplatení SIPO, faktúru za plyn, vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov alebo výpis z katastra nehnuteľností.
V takom prípade nám zašlite kópie sobášneho listu a nového občianskeho preukazu, z ktorých budú zrejmé uvedené zmeny.
Ak ste sa dostali do situácie, keď nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte bez meškania prideleného viazaného finančného agenta, ktorý s Vami prediskutuje vzniknutú situáciu a navrhne najlepší postup, ako vzniknutú situáciu riešiť.
Kontaktujte, prosím, naše oddelenie služieb klientom a zašlite nám potvrdenie úhrady splátky (najlepšie faxom alebo poštou). Postačí nám kópia uhradenej zloženky alebo kópie výpisu z účtu. Ak ani potom nebude platba dohľadaná, je nutné podať reklamáciu na mieste, kde ste splátku zaplatili.