Konsolidácia úverov

Konsolidačný úver, je určený pre každého kto v súčasnosti nejaké úvery má a chcel by ich prefinancovať do jedného úveru s jednou výhodnou splátkou. Vaše súčasné úvery Vám vyplatíme a v prípade záujmu Vám poskytneme financie na viac, pre Vašu potrebu.

Charakteristika úveru

 • od 500 € do 6.500 €
 • splatnosť od 12 do 60 mesiacov
 • rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov, už do 2 hodín od spísania žiadosti
 • bez uvedenia účelu, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov

Doklady potrebné k získaniu úveru

Zamestnanec:

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti ( preukaz poistenca, vodičský preukaz, pas, rodný list )
 • pracovná zmluva aj s dodatkami
 • výplatné pásky za posledné 3 kalendárne mesiace
 • výpis z bankového účtu za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • vyčíslenie zostatkov úverov, ktoré máte záujem refinancovať

Dôchodca:

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti ( preukaz poistenca, vodičský preukaz, pas, rodný list )
 • aktuálny dôchodkový výmer alebo rozhodnutie o dôchodku
 • výpis z bankového účtu za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • v prípade, že poberáte dôchodok cez poštu tak súčasne s ostatnými dokladmi treba doložiť aj potvrdenie z pošty
 • vyčíslenie zostatkov úverov, ktoré máte záujem refinancovať

Požiadajte o refinančnú pôžičku